Make your own free website on Tripod.com

Miért előnyös az isaszegi
KELETI IPARTERÜLET ?

Azért előnyös, mert Isaszeg nagyközség


 


- a főváros, Budapest közvetlen közelében van,

- kitűnő közlekedési adottságokkal rendelkezik,

- fejlett helyi infrastruktúrával bír,

- a régió egyik oktatási központja,

- képzett munkaerővel rendelkezik,

- kiemelkedő történelmi és turisztikai jelentőségű település,

- kitűnő környezeti viszonyokkal rendelkezik,

- keleti iparterülete kedvező árfekvésű,

- helyi-adó kedvezményeket biztosít.

 
A főváros, Budapest közelsége


Isaszeg nagyközség a budapesti agglomeráció kiemelt térségébe tartozik. Ebben a dinamikusan fejlődő Kelet-budapesti régióban a főváros határától 12 kilométerre, Gödöllőtől pedig 8 kilométerre található.

Ezen földrajzi elhelyezkedése alapvetően meghatározza azokat az adottságokat, amelyek különböző vállalkozási tevékenységek megkezdésére, illetve folytatására alkalmassá teszik.
 
 


Közlekedési adottságai


 


Isaszeg három módon közelíthető meg:

- közúton,

- vasúton,

- légi úton.
 
 

Közúti közlekedés szempontjából a nagyközség Budapest "külső gyűrűjében" helyezkedik el.

A község megközelíthető:

- az M3. autópályáról,

- Budapest XVI. kerületéből főközlekedési úton, és

- Budapest XVII. kerületéből szintén főközlekedési úton.

Menetrendszerinti buszjáratok vannak:

- Budapest - Isaszeg - Dány, és

- Gödöllő - Isaszeg - Dány viszonylatokban.

Vasúti közlekedést illetően a Budapest - Miskolc viszonylatú, kétvágányú, villamosított vasútvonal egyik középállomása.

Az isaszegi vasútállomás 25 kilométerre van az ország legnagyobb, Budapest Ferencváros rendező pályaudvarától.

A nagyközség vasútállomásán pedig 60 vasúti teherkocsi befogadására alkalmas rakodó vágány van.

Isaszeg a Budapest Keleti személy-pályaudvartól 29 kilométerre van, ahonnani indulással számos személyvonatot közlekedtet a MÁV Rt. Az utazási idő Budapest Keleti pu.-tól Isaszegig 35 perc.

Légi közlekedés szempontjából Isaszeg légvonalban 25 kilométerre helyezkedik el Budapest Ferihegy-i repülőterétől: Helikopterrel történő megközelítésnek már most is megvannak a feltételei.
 
 


Helyi infrastruktúra


 


A nagyközségben teljes körűen kiépített:

- a vezetékes ivóvizhálózat,

- a vezetékes telefonhálózat,

- a földgáz-hálózat,

- az elektromos hálózat,

- a szennyvízcsatorna-hálózat .
 
 


Oktatás-nevelés


 


A nagyközségben a következő oktató-nevelő intézmények működnek:

- egy bölcsőde,

- kettő óvoda,

- kettő általános iskola,

- egy alapfokú művészeti és zeneiskola,

- egy informatikai-és számítástechnikai középiskola,

- a Gábor Dénes Informatikai Főiskola kihelyezett tagozata.
 
 


Munkaerő


 


A 9500 lélekszámú nagyközség szakképzett munkaerővel rendelkezik. Ez adódik mind a főváros közelségéből, mind pedig a helyben folyó oktató-nevelő tevékenvségből.

A munkaképes lakosság cca. 30 %-a felsőfokú, 60 %-a középfokú és szakmunkás képesítésű, s csupán 10 %-a szakképzetlen.

Isaszeg abba a régióba tartozik, amely erősen fejlődő terület, mely fejlődést döntően a képzett munkaerőnek köszönheti. Természetesen szerepe van ebben az előbb leírtaknak is.

A régióban megjelent világcégek, mint pld. az UTA, a Sony, vagy a Schlumberger, további lendületet adnak ennek a fejlődésnek.
 
 


A Keleti iparterület ismertetése


 


Az ingatlan Isaszeg nagyközség belterületével határosan, aszfaltozott közút két oldalán terül el.

A nagyközség központjától cca. 1000, a vasútállomástól cca. 2000 méterre van. Megközelítése elsősorban közúton lehetséges.

Az ingatlan melletti úton közlekednek a Gödöllõ - Isaszeg - Dány és a Budapest - Isaszeg - Dány viszonylatú menetrendszerinti buszok. Ezen túlmenõen a nagyközségben helyi buszjárat is üzemel.
 
 

Az egyik terület nvilvántartási adatai:

Helyrajzi száma: 02/3

Tulajdoni lap száma: 3

Rendeltetése: iparterület,

Területe: 127 536 m2,

Fekvése: külterület

Az ingatlan enyhén lejtős, kismértékben szabálytalan háromszög alakú, ipari célra kifejezetten előnyös terület.

Az ingatlan határáig valamennyi közmű kiépítésre került, amelyeket a terület leendő tulajdonosai továbbépíthetnek.

A másik terület nyilvántartási adatai :

Helyrajzi száma : 4015/4

Tulajdoni lap száma : 3

Rendeltetése: iparterület

Területe : 59 944 m2

Fekvése : belterület

Az ingatlan határáig valamennyi közmű kiépítésre került, amelyeket a terület leendő tulajdonosai tovább építhetnek . A 4014 hrszámú úton a közművek kiviteli és engedélyezett tervei rendelke-

zésre állnak . A 4015/4 hrszámú ingatlan belterület felőli oldalán már ipari üzemek működnek.

Az ingatlan téglalap alakú, parkerdő közelében lévő ipari célra kiválóan alkalmas terület.
 
 


Árfekvés és kedvezmény

Az ingatlanok telkekre oszthatók.

Az egyes telkek árai az ingatlanon belüli elhelyezkedéstől függően változnak. Most, 1999. elején 1000 Ft/m2 árral számolhat a Tisztelt Érdeklődő. A konkrét árak attól is változhatnak - még csökkenhetnek is - hogy milyen vállalkozás céljára kívánnak ingatlant vásárolni.

A nagyközség önkormányzata előnyben részesíti azokat, akik környezetbarát beruházást terveznek erre a területre és minél több munkahelyet kívánnak létrehozni.

Ugyancsak ettől függ a helyi-adó kedvezmény is.

Az önkormányzat 3 - 5 évi adómentességet ad a nagyközség szempontjából kedvezőnek ítélt vállalkozások, illetve beruházások esetén.Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu
 
                                  Vissza a kezdõlaphoz...

Utolsó módosítás: 1999. augusztus 1.