Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2002. augusztus 31-én

_______________________________________________________________Szám: 4020/2002.

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §. (2) bekezdése alapján közzéteszem az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről szóló 

J E L E N T É S T 

I. Az Önkormányzat 2002. augusztus 31-én fennálló kötelezettségvállalásai.

 1./ Bevételek:

 

a./ Damjanich János Általános Iskola bővítésére a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól pályázaton nyert támogatás:

             2002.                          5.000 e Ft

             2003.                          5.000 e Ft

             2004.                          5.000 e Ft

 b./ Telekértékesítés árbevétele ( a Belsőmajori utca feletti területen több mint 60 db telek ).

 c./ A Sportkörnek  autóbusz felújításra adott pénzeszköz visszafizetése:

             2003.                          500 e Ft

 d./ Szakközépiskola területének fejlesztési tervéhez pénzátvétel:

             2002.                          2.385 e Ft

 e./ Termálprogramhoz pályázaton nyert támogatás:

             2002.                          2.400 e Ft

 2./ Kötelezettségek:

 a./ Éves lejáratú folyószámlahitel:

             2003. május                30.000 e Ft

    Hitel kamata:2003              1.500 e Ft

 b./ Kezességvállalás a csatorna építésre felvett hitel, valamint annak várható kezelési költsége és kamata után:

             2002.                          27.500 e Ft                 3.120 e Ft

             2003.                          27.500 e Ft                 5.470 e Ft

             2004.                          27.500 e Ft                 4.850 e Ft

             2005.                          27.500 e Ft                 4.000 e Ft

             2006.                          27.500 e Ft                 1.600 e Ft

 A hitelt a csatorna építéshez, a csatornamű társulat vette fel és az önkormányzat vállalt utána kezességet.

 A lakossági befizetésekből törlesztjük a hitelt, a kezelési költségeket és a kamatokat.

Az önkormányzat költségvetéséből csak abban az esetben kell fizetnünk, ha a lakossági befizetések nem fedezik a hiteltörlesztést, valamint a kamat és kezelési költségeket.

 

c./ Termálprogram megvalósításához benyújtott pályázatnál vállalt önrész:

             2003-2004.                 250.000 e Ft

 Az összeg tényleges felhasználásáról a pályázat eredményes elbírálása után dönthet a képviselő-testület.

 d./ Pénzátadás a termálkút fúrás utolsó résszámlájára:     

             2002.                          5. 450 e Ft

 ( Szeptember hónapban már kifizettük. )

 e./ Damjanich János Általános Iskola bővítése:

             -Kiviteli tervkészítés

             2002.                          4.000 e Ft

             -Lebonyolító és műszaki ellenőr:

             2002.                          188 e Ft

             2003.                          812 e Ft

             -Építési beruházás:

             2002.                          19.888 e Ft

             2003.                          70.000 e Ft

             A beruházásra közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amelynek eredményétől        függ a tényleges beruházási összeg. 

 f./ Útépítés:

            Hunyadi utcában, Kölcsey tér 1-2-3. számú ingatlanok előtt, valamint a Nagy Sándor    utcában a Kölcsey tér és Nyár utca közötti részen:  

             2002.                          28.274 e Ft

            Ugyanezen a területen az útépítés előtt vízvezeték átépítése:

             2002.                          3.250 e Ft

            Nagy Sándor utcában az Aulich és a Móricz Zs. utcák közötti részen:

            ( a Képviselő-testület szeptember 9-i ülésén hozott döntés)

            2002.                          7.988 e Ft

            Dobó utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés terv:

             2002.                          850 e Ft

 g./ Településfejlesztési koncepció:

            2002.                          1.064 e Ft

h./ Szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása:

            2002.                          7.551 e Ft

i./ Hivatal számítógép beszerzés ( a pályázaton nyert támogatáshoz, önrész )

            2002.                          881 e Ft

j./ Önkormányzati honlap ( a pályázaton nyert támogatáshoz, önrész )

            2002.                          400 e Ft

k./ Szakközépiskola területének fejlesztési terve

            2002.                          2.385 e Ft

l./ Fogyasztóvédelmi társulás éves tagdíja

            2003.                          400 e Ft

            ( Tájékoztató jellegű adat, mivel az összeg évenként emelkedik. )

m./ Közoktatási referens alkalmazására létrejött társulás éves tagdíja

            2002.                          300 e Ft

            2003.                          970 e Ft ( tájékoztató jellegű adat )

3./ A  felhasznált lekötött betét és kamatai visszapótlása a telekértékesítésből:

   A felvett összeg: 68.841 e Ft          ebből a tőke    63.000 e Ft

  A felvett összeg: 31.337 e Ft           ebből a tőke    30.000 e Ft

 A felvett összeg:   9.432 e Ft                        ebből a tőke    9.100 e Ft

 

II./ Egyszerűsített mérleg 2002. augusztus 31-én ( külön lapon mellékelve ).

III. Pénzforgalmi kimutatás 2002. augusztus 31-én ( külön lapon mellékelve ).


I s a s z e g, 2002. szeptember 20.

                                                                                                          Dr. Papolczy Antal

                                                                                                           címzetes főjegyző 

NAGYKÖZSÉGI JEGYZŐTŐL                      

*2117 Isaszeg, Rákóczi u 45.                                     

(Telefon:(28)493-170                                  

Fax:(28)493-165                                                             

E-mail:isaszeg@mail.digitel2002.hu

emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...