Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2002. augusztus 31-én


mellékletek_______________________________________________________________ Szám: 4020/2002.


II. EGYSZERÜSITETT MÉRLEG 2002. augusztus 31-én.
 
Nagyközségi Jegyzőtől
I s a s z e g
ezer Ft-ban
E S Z K Ö Z Ö K Állományi érték
2002.jan.1. 2002.aug.31.
A./ Befektetett eszközök összesen 849711 854383
 I. Immateriális javak 82 82
 II. Tárgyi Eszközök 827607 832279
 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3520 3520
 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 18502 18502
B./ Forgóeszközök összesen 352961 301990
I. Készletek 1397 1397
II. Követelések 0 0
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 244445 157054
V.  Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 107119 143539
E s z k ö z ö k  ö s s z e s e n 1202672 1156373
F o r r á s o k
D./ Saját tőke összesen 821105 825781
1. Induló tőke 53483 53483
2. Tőke változások 767622 772298
E./ Tatalékok összesen 237585 149290
I. Költségvetési tartalékok 237585 149290
II. Vállalkozási tartalékok 0 0
F./ Kötelezettségek összesen 143982 181302
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek 30000 30000
III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások 113982 151302
F o r r á s o k  ö s s z e s e n 1202672 1156373


III. Pénzforgalmi kimutatás 2002.augusztus 31én

 
Nagyközségi Jegyzőtől
I s a s z e g
ezer Ft-ban
Megnevezés Ssz. Eredeti előirányzat Módósitott előirányzat Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás  1 296330 284310 178507
Nem rendszeres személyi juttatás 2 38450 40950 38267
Külső személyi juttatás 3 7035 23841 16862
Személyi juttatások összesen 1+2+3 4 341815 349101 233636
TB jár. Eg.ügyi és táppénz hozzájár. 5 110858 112428 77277
Munkaadói járulék 6 9966 9966 6384
Dologi kiadások 7 216131 217772 141623
Egyéb folyó kiadások /kamat kiadások nélkül/ 8 3671 3671 5673
Mük.célú pénzeszk.átadás háztartásoknak 9   5284 5621
Mük.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek 10 51319 60286 48346
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 29401 50939 36864
Tervezett tartalék 12 33441 281004  
Egyéb működési célú tám., kiadás 10+11+12 13 114161 397513 90831
Kamat kiadások 14 3500 3500 3137
Felújítás 15 10000 10000 7250
Beruh. Kiadások 16 233330 309731 65220
Felhalm.célu pénze.átadás pü.vállalkozásoknak/csatorna/ 17 34012 34012  
Felhalm.célu pénze.átadás háztartásoknak/kmk/ 18 6000 6000 3355
Felhalmozási kiadások 15+16+17+18 19 283342 359743 75825
K I A D Á S O K 4+5+6+7+8+13+14+19 20 1083444 1453694 634386
Intézményi működési bevételek 21 52362 52362 40627
Kamatbevételek 22 1000 1000 10533
Gépjárműadó 23 10000 10000 7044
Helyi adók 24 56000 56000 34021
Személyi jövedelemadó 25 246276 246276 170667
Egyéb sajátos bevétel/szemét, bérletidíj,stb/  26 64498 64498 35497
Működési célú pénze.átvétel a TB alapoktól 27 42000 42000 29050
Müködési célú pénze.átvétel elkül.áll.pénza.-tól 28 40057 85057 8698
Működési célú pénzeszköz átvtel 29   6670 1398
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 30 300000 349000 27539
Felhalm.célra átvett pénze. Háztartásoktól 31 34012 34012  
Önkorm. Lakások, egyéb helyiségek értékesítése 32     176
Felhalmozási bevételek 30+31+32 33 334012 383012 27715
Kölcsönök visszatérülése 34 6000 6000 3276
Saját bevételek 21+…29+33+34 35 852205 952875 368526
Önkormányzat költségvetési támogatása 36 231239 268887 204448
Rövid lejáratú hitelek törlesztése 37 222000 222000 129536
Egyéb finanszírozási kiadások 38     10748
Finanszírozási kiadások37+38 39 222000 222000 140284
Rövid lejáratú hitelek bevételei 40 222000 222000 102657
Egyéb finanszírozás bevételei/átfutó/ 41     -983
Finanszírozási bevételek40+41 42 222000 222000 101674
Pénzkészlet január 1-én 43     240406
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 44     140384
Pénzkészlet 2002.január 01-én 240406
Bevételek 674647
Kiadások -774669
Pénzkészlet 2002.augusztus 31-én 140384

 


I s a s z e g, 2002. szeptember 20.

Dr. Papolczy Antal

címzetes főjegyző NAGYKÖZSÉGI JEGYZŐTŐL  

  * 2117 Isaszeg, Rákóczi u.45.      

     ( Telefon:(28)493-170                

         Fax:(28)493-165                    

E-mail:isaszeg@mail.digitel2002.hu

emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...