Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ISASZEGI TERMÁL-PROGRAM

Nagyközségi Önkormányzat

2117.Isaszeg,Rákóczi u.45.

Tel: (28) 493-171

Tisztelt Állampolgárok !

Köztudott, hogy hazánkban az Önkormányzatiság az úgynevezett képviseleti demokrácia intézményén keresztül valósul meg, tehát négy évre megválasztott képviselőiket a polgárok felhatalmazzák az irányítás és a döntés jogával. Ennek ellenére a Képviselő-testület úgy döntött, hogy most olyan válaszút előtt áll, melyhez nélkülözhetetlen a lakosság minnél szélesebb körének támogatása, illetve véleményének ismerete. Isaszeg lakosságának régen óhajtott kívánsága, hogy melegvizű fürdő létesüljön településünkön. Már 1985-ben Isaszeg Nagyközség lakóinak 80 %-a kinyilvánította ebbéli akaratát, de sajnos különböző okok miatt azonban ez a mai napig nem valósulhatott meg. Az Önkormányzat hosszabb idő óta foglakozik a településünkön vélhetően meglévő meleg gyógyvíz hasznosításának kérdésével. Köztudott, hogy anyagiakkal szűkösen rendelkezünk, de most a Széchenyi Terv nyújtotta lehetőségeket próbálnánk kihasználni. A Képviselő-testület döntött a próbafúrások megkezdéséről, ehhez az engedélyezések folyamatban vannak. Úgy ítéltük meg, hogy ezt a kockázatot fel kell vállalni, hiszen csak így bizonyosodhatunk meg felőle, hogy a fejlesztésnek ezt az irányát el kell vetnünk, vagy a felszínre hozott víz minősége lehetővé teszi a gyógyturizmus irányába való elmozdulást. Amennyiben reményeink szerint ez utóbbi válna lehetségessé, akkor ez hosszútávú perspektívát jelent a településnek, de minden itt lakó állampolgárnak is. Ebben az esetben a jelenleg rendelkezésre álló anyagi erőforrásainkat ide kell koncentrálni, és természetesen a projekt megvalósítása hosszú távú hitel felvételét is szükségessé tenné, mivel a Széchenyi Terv csak korszerű, európai színvonalú létesítményt támogat. A szakemberek véleménye szerint a beruházást első lépésben kb. egy milliárd forint értékben kellene megvalósitani, ennek a megtérülése 8-10 évben mérhető. A termál-program keretében termálfürdő, strand építését tervezi az Önkormányzat. Kérjük, hogy a település jövőjének kialakításához a jelen tájékoztatókhoz csatolt kérdőívet (melyet a településen minden lakóházba eljuttattunk) szíveskedjen a családja véleményével egyeztetve 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalba, vagy a kihelyezett ládákba téve visszajuttatni. Közreműködő segítségét előre is köszönjük.

I s a s z e g, 200l.október 2.

Üdvözlettel: Önkormányzati Képviselő-testület nevében

Dr Tóthné Pacs Vera s.k.

polgármester

 

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...